Vállalati befektetési elemző

<p>Az Nemzeti Tőke Holdinghoz tartoz&oacute; <strong>Hiventures Kock&aacute;zati Tőkealap-kezelő</strong> <strong>Zrt</strong>., amely &aacute;llami &eacute;s eur&oacute;pai uni&oacute;s forr&aacute;sb&oacute;l rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; keret r&eacute;v&eacute;n K&ouml;z&eacute;p-Kelet-Eur&oacute;pa egyik legnagyobb &eacute;s legakt&iacute;vabb tőkealap-kezelő t&aacute;rsas&aacute;ga,<strong> Befektet&eacute;si elemzőt keres a v&aacute;llalati &uuml;zlet&aacute;gat t&aacute;mogat&oacute; Befektet&eacute;si elemz&eacute;s ter&uuml;letre az al&aacute;bbi felt&eacute;telekkel:</strong>&nbsp;</p> <p><strong><u>Feladatok:</u></strong>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>&Uacute;j befektet&eacute;sekkel kapcsolatos feladatok:</strong></li> <li>Az &uacute;j potenci&aacute;lis befektet&eacute;sek megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; előterjeszt&eacute;s elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;nek t&aacute;mogat&aacute;sa piac elemz&eacute;ssel, p&eacute;nz&uuml;gyi besz&aacute;mol&oacute; elemz&eacute;ssel, &uuml;zleti terv k&eacute;sz&iacute;t&eacute;ssel, megt&eacute;r&uuml;l&eacute;s / Exit vizsg&aacute;lat&aacute;val, c&eacute;g&eacute;rt&eacute;kel&eacute;ssel, &eacute;rz&eacute;kenys&eacute;gvizsg&aacute;lattal</li> <li>A befektet&eacute;si folyamat sor&aacute;n k&eacute;sz&iacute;tendő &aacute;tvil&aacute;g&iacute;t&aacute;sokban val&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s, az &aacute;tvil&aacute;g&iacute;t&aacute;si jelent&eacute;sek v&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;se</li> <li><strong>V&aacute;llalati portf&oacute;li&oacute;kezel&eacute;ssel kapcsolatos feladatok:&nbsp;</strong></li> <li>A befektet&eacute;sek monitoringja, a c&eacute;lt&aacute;rsas&aacute;gokt&oacute;l kapott rendszeres riportok elemz&eacute;se, &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se, az &uuml;zleti terv teljes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek nyomon k&ouml;vet&eacute;se, az aktu&aacute;lis &uuml;zleti tervtől val&oacute; elt&eacute;r&eacute;s figyelemmel k&iacute;s&eacute;r&eacute;se &eacute;s jelent&eacute;se, negyed&eacute;ves portf&oacute;li&oacute; riportok &eacute;s minős&iacute;t&eacute;sek elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;ben val&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s, a minős&iacute;t&eacute;si m&oacute;dszertan &eacute;s folyamat fejleszt&eacute;se (Power BI haszn&aacute;lat&aacute;val)</li> <li>Az Alapkezelő d&ouml;nt&eacute;shoz&oacute; test&uuml;lete sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;lő, portf&oacute;li&oacute;c&eacute;geket &eacute;rintő befektet&eacute;si felt&eacute;telek v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;val, vagy az Exittel kapcsolatos előterjeszt&eacute;sek elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;nek t&aacute;mogat&aacute;sa elemz&eacute;sekkel</li> <li><strong>Egy&eacute;b elemz&eacute;si feladatok</strong></li> </ul> <p><strong><u>A poz&iacute;ci&oacute;hoz tartoz&oacute; elv&aacute;r&aacute;sok:</u></strong>&nbsp;</p> <ul> <li>P&eacute;nz&uuml;gyi, gazdas&aacute;gi ter&uuml;leten szerzett felsőfok&uacute; v&eacute;gzetts&eacute;g&nbsp;</li> <li>Legal&aacute;bb 1-3 &eacute;ves relev&aacute;ns szakmai tapasztalat p&eacute;nz&uuml;gyi elemz&eacute;si ter&uuml;leten</li> <li>Magabiztos, sz&oacute;ban &eacute;s &iacute;r&aacute;sban is kommunik&aacute;ci&oacute;k&eacute;pes angol nyelvtud&aacute;s</li> <li>Magabiztos MS Office felhaszn&aacute;l&oacute;i ismeretek (k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen Excel, Power Point)</li> </ul> <p><strong><u>Előny a poz&iacute;ci&oacute; bet&ouml;lt&eacute;s&eacute;n&eacute;l:</u></strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tőkealapkezelőn&eacute;l, p&eacute;nzint&eacute;zetn&eacute;l, M&amp;A projektekben szerzett szakmai tapasztalat</li> <li>C&eacute;g&eacute;rt&eacute;kel&eacute;si, p&eacute;nz&uuml;gyi modellez&eacute;si ismeretek, Power BI felhaszn&aacute;l&oacute;i ismeretek</li> <li>Tőkepiaci &eacute;rdeklőd&eacute;s, r&eacute;szv&eacute;tel CFA programban, vagy egy&eacute;b hasonl&oacute; k&eacute;pz&eacute;sekben</li> </ul> <p><strong><u>Viselked&eacute;si kompetenci&aacute;k:</u></strong>&nbsp;</p> <ul> <li>J&oacute; kommunik&aacute;ci&oacute;s &eacute;s v&eacute;lem&eacute;nyalkot&oacute; k&eacute;szs&eacute;g, csapatmunk&aacute;ra val&oacute; k&eacute;pess&eacute;g,&nbsp;</li> <li>Felelőss&eacute;gteljes, &ouml;n&aacute;ll&oacute; &eacute;s proakt&iacute;v munkav&eacute;gz&eacute;s a hat&aacute;ridők betart&aacute;s&aacute;val</li> <li>Erős analitikus k&eacute;szs&eacute;g, precizit&aacute;s, struktur&aacute;lt l&aacute;t&aacute;sm&oacute;d, rugalmass&aacute;g, terhelhetős&eacute;g</li> </ul> <p><strong><u>Mit aj&aacute;nlunk:&nbsp;</u></strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Lehetős&eacute;g nagyfok&uacute; &ouml;n&aacute;ll&oacute;s&aacute;gra, fejlőd&eacute;s felelőss&eacute;gteljes szakmai feladatok ment&eacute;n</li> <li>V&aacute;ltozatos szakmai kih&iacute;v&aacute;st jelentő feladatok, amelyek keret&eacute;n bel&uuml;l lehetős&eacute;g ny&iacute;lik betekint&eacute;st nyerni Eur&oacute;pa egyik legakt&iacute;vabb alapkezelőj&eacute;nek műk&ouml;d&eacute;s&eacute;be, r&eacute;szt venni jelentős hazai &eacute;s nemzetk&ouml;zi beruh&aacute;z&aacute;sok, M&amp;A tranzakci&oacute;k, n&ouml;veked&eacute;si sztorik finansz&iacute;roz&aacute;s&aacute;ban, valamint r&eacute;szv&eacute;ny jegyz&eacute;sekben IPO / SPO keret&eacute;ben&nbsp;</li> <li>Versenyk&eacute;pes juttat&aacute;si csomag, kiemelkedő cafeteria juttat&aacute;sok</li> <li>Fiatalos, dinamikus csapat, inspir&aacute;l&oacute; szakmai k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &eacute;s l&eacute;gk&ouml;r</li> </ul>

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésed, a jelentkezes@hiventures.hu e-mail címre küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat a bérigény megjelölésével.

Vissza a Karrier oldalra