Alapkezelőről

Előzmény

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (CKTA) – 1999-ben jegyzett nevén Regionális Kockázati Tőkealap-kezelő, mely új nevét 2005-ben Regionális Fejlesztési Holding Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. tulajdonába kerülve kapta – kezdettől fogva kockázati tőkealapok sorát hozta létre és kezelte annak érdekében, hogy a magas növekedési potenciállal rendelkező innovatív, induló és korai növekedési szakaszban működő vállalkozások számára tőkeági finanszírozást nyújtson.

A Hiventures Alapkezelő megalakulása

Összhangban a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről szóló 1443/2016. (VIII. 17.) számú Kormányhatározattal szervezetileg a CKTA került kijelölésre, mint Állami Alapkezelő.

A Hiventures Alapkezelő tevékenysége

Startup üzletág

Fő célunk az innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező inkubációs, magvető és növekedési szakaszokban lévő vállalkozások tőkeági finanszírozása. A program segítségével alapítás előtt álló, esetleg fiatal, K+F+I tevékenységet végző vállalkozásokat támogatunk, tevékenységünkhöz szakmai támaszt pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nyújt. A vállalkozások támogatására 80,4 milliárd forint áll rendelkezésünkre, mely Európai Uniós, illetve saját, MFB forrásból származik. Ekkora keretösszeg révén a Hiventures Alapkezelő mára Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb tőkebefektető társaságává vált. A kínálatban szereplő tőketermékek rugalmas befektetési feltételei, valamint az átalakított döntéshozatali struktúra és folyamat egyedülálló kombinációban jelennek meg a piacon.

KKVPro Üzletág

A Hiventures új KKVPRO üzletága 41 milliárd forint keretösszegű hazai forrásból finanszírozza meg a hazai KKV szektort generációváltás, külföldi befektetés ösztönzés, és piaci konszolidáció témakörökben. Tőkefinanszírozási megoldásainkkal befektető partnerei vagyunk olyan hazai vállalkozásoknak és vezetőinek, akik családon kívüli cégutódlásban gondolkoznak, hazai és külföldi cégfelvásárlással kívánják bővíteni a tevékenységüket, növelni versenyképességüket és kiaknázni a mérethatékonyságban rejlő potenciálokat. Célunk hogy a hazai KKV szektor szereplőinek elégséges saját tőkéje legyen fejlesztésre, a növekedés, piacbővítés/M&A és működés finanszírozására.

Investpro Üzletág

A Hiventures stratégiai szintet lépve hozta létre az INVESTPRO üzletágát, mely jelentős összegű hazai magántőkealapjával biztosít forrást, annak érdekében, hogy finanszírozási megoldásaival katalizátorként tudjon hozzájárulni a közép- és nagyvállalatok pénzügyi stabilitásához, versenyképességéhez, növekedést biztosító tranzakcióihoz.

Tőkefinanszírozási programjaink révén erősítjük a magyar tulajdonú vállalkozásokat és befektető partnerei vagyunk minden olyan vállalatnak, aki fejlődési, illetve növekedési céllal keres átlátható és versenyképes önerőpótló forrásbevonási megoldást.

A vállalati fúziók, ingatlan tranzakciók, a kapacitásbővítések vagy akár a határon átívelő akvizíciók révén történő terjeszkedés elősegítése mellett a hazai nagyvállalatokat érintő válságkezelésben is megbízható és türelmes tőkefinanszírozó partnerként segítünk.

Termékpaletta Termékpaletta Termékpaletta