Magvető Tőkeprogram - Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Kockázati Tőke (GINOP-8.1.3/A-16)

MEGCÉLZOTT VÁLLALKOZÁSOK

A Magvető tőkeprogramból olyan mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására kerül sor, ahol már megvalósult a termékfejlesztés jelentős része és elkezdődött a piaci validálás vagy akár már le is zajlottak a piaci tesztek és a továbblépéshez tőkére lenne szükség, melynek felhasználását üzleti tervvel alá lehet támasztani. A befektetési időhorizont 3-6 év.

 

FINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE ÉS FORMÁJA

A finanszírozás tőkeemelés (törzstőke + tőketartalék) formájában valósul meg, melyet kiegészíthet tulajdonosi kölcsön is. A Magvető tőkeprogram jellemzően 20-120 millió Ft közötti összegben kínál tőkét a vállalkozások számára, ezért kisebbségi tulajdonrészt kérünk a támogatott vállalkozásban.

A folyósítás két részletben történik, a két részlet egymáshoz való aránya rugalmasan alakítható.

 

A második részlet folyósításának főbb feltételei:

A befektetés első részletével történő elszámolás, a költségek bemutatása, valamint a vállalt outputok, mérföldkövek elérésének bemutatása.

 

 

FINANSZÍROZHATÓ KÖLTSÉGEK

A befektetési szerződésnek és az üzleti tervnek megfelelően minden olyan költség finanszírozható, amely a céltársaság működésével kapcsolatban felmerül, és amit a vonatkozó jogszabályok megengednek (pl. termékfejlesztés költségei, piaci validálás költségei, szellemi termékek védelme, munkabérek).

 

PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

Az eddig elért eredmények, mérföldkövek
A projekt pénzügyi helyzete (költségstruktúra, bevételek, profit)
A projekt innovatív jellege, és ennek igazolása
Az üzleti modell megalapozottsága
Projektgazdák múltbeli tapasztalatai
A projektgazdák száma, a csapat összetétele
Társbefektető megléte és befektetésének mértéke
Társbefektető jellege (ha van)

 

MAGVETŐ TŐKEPROGRAMUNKRA ITT JELENTKEZHETSZ.

 

Az Inkubációs Tőkeprogram keretében a Hiventures Zrt. mint alapkezelő a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealapból és az MFB Növekedési Tőkealapból hajt végre tőkebefektetéseket.

A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap a „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon” elnevezésű kockázati tőkeprogram végrehajtása érdekében létrehozott kockázati tőkealap, amelyben a Magyar Állam a befektetési jegyek névértékének 100 százalékát birtokolja az MFB Zrt.-n mint az alapok alapját végrehajtó és mint az állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló szervezeten keresztül.


A „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon” elnevezésű kockázati tőkeprogram a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. (pénzügyi eszközök) prioritási tengelyén belül megvalósított GINOP-8.1.3/A-16 azonosító jelű kockázati tőkeprogram, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti tematikus célkitűzést (a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti beruházási prioritást valósítja meg.


GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram termékleírása ide kattintva érhető el.