Felhasználási Feltételek


Tisztelt Látogatónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!


ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK


A www.hiventures.hu honlapon elérhető internet szolgáltatás megnyitásával Ön elfogadja az
itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a
weboldalainkat!


INFORMÁCIÓK


A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.,
cégjegyzékszám: 01-10-044176, továbbiakban Hiventures) minden észszerű erőfeszítést
megtett annak biztosítására, hogy a Hiventures az internetes weboldalain közölt minden

információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Hiventures sem
kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül
nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor
változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt
információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Hiventures nem vállal felelősséget a
weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A www.hiventures.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a
felhasználó saját felelőssége.


A Hiventures nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen
információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából
származó semmiféle veszteségért vagy kárért.


A Hiventures nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra
képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által
történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból
származnak.


A Hiventures weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával
információt szolgáltat a Hiventures-nek elfogadja, hogy a Hiventures-nek korlátlan joga van
az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Hiventures az ilyen információt a választása
szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt
nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.


SZERZŐI JOG


A Hiventures weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve
azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes
használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a
Hiventures kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hiventures fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy
azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A
Hiventures minden ezzel kapcsolatos jogsértéssel szemben fellép.


NYILATKOZAT ÉS HOZZÁJÁRULÁS SZERKESZTŐSÉGEK SZÁMÁRA


Ezúton hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott Szerkesztőség által megjelölt sajtótermékben, az
előre egyeztetettek szerint, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-ről készített
szakmai tartalom (cikk, interjú, szakértői vélemény, egyéb nyilatkozat- szóban és írásban
egyaránt) egyszeri alkalommal publikálva legyen.


Minden további megjelenés vagy egyéb felhasználás, beleértve a közösségi média
csatornákon történő hivatkozást is, csak az eseti hozzájárulásunkkal lehetséges.
Amennyiben az elkészült dokumentum tartalmában a megjelenés előtt változás történik, akár
a Társaság vagy a Szerkesztőség részéről, az csak abban az esetben tehető közzé,
amennyiben a módosításokkal kiegészített végleges tartalmat előzetesen jóváhagytuk.
A fentebb említett követelményeknek megfelelően publikált szakmai tartalom közzétételével
a Szerkesztőség hozzájárul ahhoz, hogy azt változatlan formában – a forrás megjelölésével-
a Hiventures Kockázati Tőkealap weboldalán is közzé tegyük.

Hozzájárulunk továbbá, hogy a Társaság képviselőjével készített szakmai tartalommal együtt
képi anyag közölve legyen, előzetes jóváhagyásunkat követően. Minden további
felhasználáshoz eseti hozzájárulásunk szükséges.