Inkubációs befektetés GYIK

Ki nyújthat be befektetési igényt?

Kizárólag a (leendő) cég alapítói nyújthatják be a befektetési igényüket az inkubációs tőkeprogramba az online jelentkezési felületen keresztül. Mentorok és tanácsadók nem jogosultak projektek közvetlen beküldésére a cégalapító helyett. A befektetési anyagok kidolgozásáért és benyújtásáért sikerdíj nem finanszírozható a befektetésből. Továbbá a Hiventures nem fizet „Finder’s fee”-t , és egyéb sikerdíjat a harmadik fél részére a beküldött projektért.

Van-e lehetőség a program egyik tőkeprogramjából a másikba lépni?

Ennek egyik formája az, hogy a inkubációs fázisban lévő projektekkel adott esetben már az inkubációs időszak alatt is megkezdi a tárgyalásokat egy esetleges következő körös tőkebefektetés előkészítésére. Hogy már az inkubációs tőkeprogram lezárásakor megtörténhessen a következő körös tőkebefektetés.

Mi a folyósítás menete?

A startupok, amelyek sikeresen vesznek részt az Inkubációs tőkeprogram kiválasztási folyamatában és sikeresen prezentálták a projektjüket azok előterjesztésre kerülnek a befektetési bizottság elé. Kedvező döntés esetén kapják meg a befektetési szerződés tervezetét és amennyiben ezt elfogadják, akkor kezdődik meg a Céltársaságba történő folyósítás vagy új vállalkozás alapítása.

Induló vállalkozás esetén a költségterv számításánál 9 millió forintos kerettel kell kalkulálni vagy ennél bővebb költségkeret is tervezhető?

Magasabb költségkeret is elfogadható, ennek két fő forrása lehetséges. Amennyiben az alapítók pénzügyi önereje magasabb, úgy az szabadon elkölthető. Tervezhet bevételt is a vállalkozás, azonban az induló innovatív vállalkozások esetén természetükből adódóan nem jellemző az ilyen korai szakaszban a bevétel, hiszen az elsődleges cél a termékfejlesztés és a validáció.

Áfa értéke elszámolható-e?

A projektből nem lehet az ÁFA-t finanszírozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a projekt végére nem maradhat visszaigényelhető ÁFA a Hiventures befektetésből kifizetett kiadások esetében.

Szükséges-e saját pénzbeli tőke-hozzájárulás az inkubációs termék esetében az alapítók részéről?

Elvárjuk az alapítóktól, hogy a projekthez tartozó összes szellemi terméken kívül minimum 300.000 Ft pénzbeli hozzájárulással rendelkezzenek. Amennyiben olyan kiadásokat kívánnak az Alapítók igénybe venni, amelyek korlátozás alá esnek, úgy ezt a pénzbeli hozzájárulás növelésével tudják a legegyszerűbben megoldani.

Milyen költségeket lehet a befektetésből megfinanszírozni?

Alapvetően az S3 célok (S3 célok részletesen az „Iparági megkötések” kérdés alatt) megvalósítását lehet finanszírozni, viszonylag nagy szabadsággal. Bizonyos EU szabályok korlátozásokat jelenthetnek egyes tevékenységek elköltésére, de azoknál a kiadásoknál, amelyek az innováció közvetlen létrejöttéhez kapcsolódnak ez nem jellemző.

Arra viszont van lehetőség, hogy az alapítók pénzbeli hozzájárulásából olyan tevékenységek is finanszírozásra kerüljenek, amelyeket más módon nem tudnának kifizetni.

Természetesen konkrét választ csak a beérkezett költségterv és a hozzá kapcsolódó magyarázat ismeretében tudunk adni.

Milyen iparágakat preferálunk befektetési tevékenységünk során?

A Hiventures arra törekszik, hogy az úgynevezett S3 céloknak megfelelően fektessen be, ezért az alábbi iparágakat preferáljuk:

 1. Egészséges társadalom és jólét
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 3. Tiszta és megújuló energiák
 4. Fenntartható környezet
 5. Egészséges helyi élelmiszerek
 6. Agrár-innováció
 7. IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban megjelölt körben)
 8. Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
 9. Intelligens technológiák
Iparági megkötések vonatkoznak-e ránk?

Bizonyos tekintetben igen, a GINOP forrásokra vonatkozó iparági korlátozások érvényesek. A vállalkozás nem minősülhet mezőgazdasági termelő vállalkozásnak.

A vállalkozás üzleti tevékenysége az alábbiak egyikét sem foglalja magában:

 1. illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
 2. dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
 3. valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
 4. kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
 5. online szerencsejátékok és online kaszinók;
 6. pornográfia és prostitúció;
 7. atomerőművek leállítása és építése;
 8. olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése;
Milyen szempontok alapján értékeli a Hiventures a mentorokat?
 1. Végzettség és szakmai pályafutás (Erős iparági fókusz és/vagy stratégiai menedzsment tapasztalat előny jelent)
 2. Vállalkozási tapasztalat (Exit-tapasztalat előnyt jelent)
 3. Korábbi mentorálási tapasztalat (Startup mentorálási referencia előnyt jelent)
 4. Kiterjedt üzleti kapcsolati hálóval rendelkezik startup, innovációs és befektetési körökben
A mentorral kapcsolatban van valamilyen különleges elvárás? Egyáltalán kötelező mentorral rendelkeznünk?

Hiszünk abban, hogy a korai fázisban lévő vállalkozásnak egy mentor érdemben a segítségére lehet. Elvárás, hogy a projektek vagy egy mentorral, vagy egy inkubátorházzal együttműködjenek a projekt időtartama alatt. A Hiventures folyamatosan karbantartott listával rendelkezik a minősített mentorok és inkubátorházak tekintetében. Az alapítói csapat javasolhat olyan mentort is, aki nincs rajta a Hiventures mentorlistáján, viszont ebben az esetben ennek a mentornak is át kell esnie az ellenőrzési folyamaton.

A Hiventures közvetlenül nem vesz részt az Alapítók és a mentor/inkubátor által szükséges szerződés megkötésében, azonban biztosítja a szerződés tartalmát, amelyben az Alapítók védelmében szigorú keretek közé szorítja a mentorálásért, inkubálásért kapható kompenzációt.

Mi az inkubációs tőkebefektetési program folyamata?
 1. Online jelentkezés
 2. Üzleti terv, pénzügyi terv
 3. Dokumentumok értékelése
 4. Mentor/inkubátor kiválasztása
 5. Befektetési pitch előadása
 6. Befektetési bizottsági döntés
 7. Szerződéskötés
 8. Folyósítás

Az inkubációs tőkeprogram befektetési folyamat: max. 3 hónapot vehet igénybe.

A megvalósítási helyszín tekintetében van-e bármilyen korlátozás?

Magyarországon kell megvalósulnia a befektetésünknek, és alapvetően export tevékenységet nem támogatunk közvetlenül. Ennek megfelelően se kereskedelmi kirendeltség, se leányvállalat alapítása nem finanszírozható ebből az összegből. Ez természetesen nem zárja ki a célpiacok elérését. Sőt, ez a preferált.

Ha több innovatív koncepcióm van, azokat beadhatom párhuzamosan?

Alapvetően nincs kizárva, hogy több innovatív elképzeléssel lehessen jelentkezni az inkubációs tőkeprogramba, de ha tényleg hiszel a csapatban és a koncepcióban, akkor viszonylag nehéz elképzelni, hogy van egy másik pontosan ugyanilyen jó lehetőség. Javasoljuk, hogy először azt a projektet add be, amelyben a legjobban hiszel. Mivel teljes elköteleződést várunk el, ezért egy kulcsember csak egy helyen lehet, így a másik projekt nem tud sikerrel jelentkezni az inkubációs tőkeprogramba.

Csapatra van szükség vagy egyedül is lehet jelentkezni a programban?

A preferált jelentkezési forma, ha egy alapítói csapat jelentkezik, amelyben az innovatív elképzelés megvalósításához szükséges, egymást kiegészítő kompetenciák közül a lehető legtöbb megtalálható. Nem kizáró ok az önálló indulás, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a startupok, amelyekben több alapító van, nagyobb az esélyük, hogy sikeresek legyenek.

A programban való sikeres részvételhez a jelentkezési felületen kívül milyen egyéb dokumentumok bemutatására van szükség?

A jelentkezési felület kitöltésekor a csapat tagjaitól önéletrajzot kérünk be, ezen kívül lehetőségetek van egyéb dokumentumokat is csatolni, amelyek segíthetnek megérteni magát a koncepciót, vagy éppen a csapatot. Amennyiben az első kiválasztási szűrőn átjutott a csapat, úgy a befektetési menedzserrel egyeztetve egy részletes üzleti és pénzügyi tervet kell készíteni.

Szerződéskötéskor biztosítani kell, hogy a befektetéssel érintett Céltársaság számára az összes kapcsolódó termék leírás, know-how dokumentáció, iparjogvédelmi oltalomszerzéshez (szabadalom/szabadalmi bejelentés, védjegy, formatervezési mintaoltalom kapcsolódó dokumentum ), egyéb szerződések és forráskód átadásra kerüljön.

Milyen intenzitással kell részt vennie a csapattagoknak a projekt megvalósításában?

Mivel a Hiventures a csapatot és ötletet 100 millió Forintra értékeli, ezért a kulcsemberektől (alapítóktól) elvárjuk a teljes elköteleződést a projekt iránt a projekt teljes időtartamára. Van lehetőség munkaviszony keretében fizetést felvenni, de azt figyelembe kell vennie az alapítóknak, hogy a befektetési összeget elsősorban a termék kifejlesztésére kell fordítani.

A jelentkezéskor szükség van-e megalapított vállalkozásra?

Nem, a jelentkezéskor nincs szükség, elegendő ha befektetéskor közösen hozzuk létre. Meglévő vállalkozás is részt vehet az inkubációs tőkeprogramban, azonban a vállalkozás legfeljebb öt éves lehet.

A projekt elbírálása során mi minősül innovatív ötletnek?

Innováció alatt értjük a technológiai, az eljárási és az üzleti modell innovációt is. A másik feltétel, hogy az S3 célok (S3 célok részletesen az „Iparági megkötések” kérdés alatt) közül valamelyik területen legyen. Ez egy viszonylag tág keret, a Hiventures befektetési menedzserei természetesen megvizsgálják a megfelelőséget.

Melyek a projektértékelés szempontjai?

Üzleti terv értékelése (maximum 50 pont)

 • Ötlet megítélése és innovatív jellege
 • Csapat összetétele, kompetenciák
 • Piac megítélés
 • Üzleti terv, pénzügyi terv kidolgozottsága

Befektetői prezentáció értékelése (maximum 60 pont)

 • 5 fős Bizottság
 • 37 pont feletti projektek prezentálhatnak
 • Max. 10 perc prezentáció – 10 perc QA
 • Max. 60 pont szerezhető
 • 80 pont felett előterjesztés készül a befektetési bizottság számára
Milyen előfeltételei vannak a jelentkezésnek?

Jelentkezni bárki jelentkezhet, ezt a honlapon keresztül lehet megtenni. Néhány feltételnek mindenképpen meg kell felelni, elkerülendő az automatikus elutasítást. Csak Magyarországon létrejövő vállalkozásokkal tudunk foglalkozni, de lehet külföldi cég magyar fióktelepe is. Továbbá, a  vállalkozás rendelkezzen innovatív elképzeléssel, amely lehet eljárás vagy üzleti modell is. Az úgynevezett S3 céloknak megfelelő iparági területek egyikében működjön a társaság (S3 célok részletesen az „Iparági megkötések” kérdés alatt).

Mi a különbség a hitel és a kockázati tőke, mint finanszírozási forma között?

A vállalkozások számára a külső forrásbevonás legismertebb, talán legkézenfekvőbb módja a hitelfelvétel, ami egy olyan tranzakció, amelyben a vállalkozás kötelezettséget vállal a hitelező felé, hogy a szerződésben rögzített feltételek szerint, meghatározott kamattal növelten a szerződés lejártáig visszafizeti a tőkerészleteket. Ez azonban bizonyos üzleti elképzelések, fejlesztési, beruházási projektek esetében még akkor sem járható út, ha a szóban forgó vállalkozás jól működik, felkészült menedzsmenttel, ígéretes jövőképpel rendelkezik, mivel a vizsgálható pénzügyi múlt, tőkeerő és biztosítékok hiányában, valamint az iparág kockázatai miatt azonban a legtöbb induló vállalkozásnak banki forrásbevonásra igen kevés a lehetősége.

Ilyen körülmények között érdemes megfontolni a pénzügyi befektetőtől történő tőkebevonást, azaz finanszírozási forrásokért cserébe új tulajdonost „beengedni” a vállalkozásba. A társaság a kockázati tőke befektetővel egy üzlettársat kap, akivel az együttműködés az egymásba helyezett bizalomra épül.

A Hiventures kockázati tőkebefektetést hajt végre a Céltársaságokban, amely azt jelenti, hogy társtulajdonos lesz egy valódi innovációt felmutató cégben, amelyben jelentős a növekedési potenciál. Célunk, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező startup vállalkozások és kkv-k tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra.
A bizalmat megelőlegezendő a Hiventures Inkubációs tőkeprogramjában elfogadja, hogy ez a korai fázisú cég elméleti értéke 100 millió Ft, és ezért fektet be 9 millió Ft a 9% tulajdonrészért cserébe. Ennek megfelelően ez sem a visszatérítendő, sem a vissza nem térítendő támogatások közé nem tartozó tevékenység. Mint minden kockázati tőkebefektető, a Hiventures is abban érdekelt, hogy részesedése egy későbbi időpontban (jellemzően 5-7 éven belül) értékesítésre kerüljön egy jelentősen magasabb értéken, amellyel a tulajdonosok nyereségre tehetnek szert.

© IntroWeb | 2017